Croeso

Mae Ffederasiwn Karate Traddodiadol Cymru  yn galluogi karateka i gystadlu ar lefel Cenedlaethol, Ewropeaidd a Byd eang. Mae hefyd yn cynnig mynediad at rai o Sensei enwocaf Siapan.  Bydd ein cymhwyster beltiau du yn cael eu awdurdodi gan “Sefydliad Karate Traddodiadol Siapan”

Y Clybiau

Amlwch Shotokan (Môn) Mwy yma

Seki Ryu Zan ( Bangor)   Mwy yma

Nefyn Shotokan (PenLlyn) Mwy 

Sakura (Caernarfon )  Mwy yma

Yr ydym yn aelodau llawn o

Gorff Llywodraethu Karate Cymru