Amlwch

Clwb Karate Amlwch

Lleoliad ac amseroedd:
Nosweithiau Llun – Campfa Genethod – Ysgol Syr Thomas Jones – 6:00pm – 7:30pm
Nosweithiau Mercher -Campfa Genethod – Ysgol Syr Thomas Jones –  6:00pm – 7:30pm

Cost: Talu ar y noson, dim costau cudd

Gwybodaeth: O dan arweiniaeth Peter Ault (4th Dan JKA ) , Un o’r clwbiau mwyaf llwyddinnus ar Ynys Mon. Wedi bod yn rhedeg am 36 mlynedd. Mae gan y clwb yma hanes hir o greu Beltiau du o safon.

Cyswllt: Phone Pete Ault ar: 01407 832702 neu troi i fyny ar y noson

Gwefan