Bangor

Seki Ryu Zan – Clwb Karate Bangor

Ym mhle ?:

Y Gampfa Safle’r Normal Prifysgol Bangor. (Map)

Pa bryd ?:

Nos Fercher am 7pm (Dosbarth dechreuwyr)

Nosweithiau Llun a Iau (Profiadol)

Costau: Talu wrth ymarfer, dim costau cudd.

Hanes:  Clwb traddodiadol Shotokan. Tua 160 o aelodau gan gynnwys tros ugain o feltiau du. Ffordd arbennig o dda i wneud ffrindiau newydd.

Cyswllt: Ffoniwch am fanylion ar: 01286 671912 neu dewch i’n gweld yn ymarfer a cewch groeso cynnes.

Gwefan –  Cliciwch yma i ymweld a’n gwefan.