Galeri

Neges gan y Cadeirydd
Croeso. Dyma’r chweched Pencampwriaeth Blynyddol Coffa Pete Hughes

Yn gyntaf oll, hoffwn ddiolch i bawb am eu cefnogaeth parhaus i’r Ffederasiwn tros y deuddeg mis diwethaf. Heb chi, ni fyddai hyn i gyd yn bosibl. Diolch arbennig i’r rhieni am eich ymroddiad ac ymdrech i ddod â’ch plant am hyfforddiant rheolaidd yn ein clybiau. ‘Rydych yn troi i fyny trwy law neu hindda, a thrwy wneud hyn rydych yn dysgu sgiliau bywyd gwerthfawr iawn i’ch plant. Wrth droi i fyny yn rheolaidd ac yn gweithio’n galed tuag at y radd nesaf mewn karate, mae eich plentyn nid yn unig yn cadw yn gryf, yn heini ac yn iach, ond hefyd yn cael hyder, yn dysgu dyfalbarhad a hefyd bod gwobr yn ffrwyth eu llafur.

Mae’n anrhydedd gallu gweinyddu unwaith eto yn y bencampwriaeth yma, ac nid yn unig ymarfer Karate, ond dathlu sbortsmonaeth, tegwch ac ysbryd yn eu gwir ystyr,

Sefydlwyd y Bencampwriaeth i anrhydeddu cof y diweddar Sensei Pete Hughes, Prif Hyfforddwr Sakura Karate-do Caernarfon, a Chadeirydd gwreiddiol y Ff.T.K.C. a fu farw yn 2009.
Ar gyfer chi nad oedd yn adnabod Sensei Pete, yr oedd yn enghraifft o ‘Karate-ka’ go iawn. ‘Roedd yn ŵr bonheddig, gyda anrhydedd ac uniondeb. Yr oedd yn ddylanwad tawel mewn dadl boeth, pob amser un cam ar y blaen. ‘Roedd ei ysbryd yn gadarn. Ei wir ddawn beth bynnag, oedd dysgu. Datblygodd karate-ka anhygoel tros y blynyddoedd tra yn hyfforddi yn Sakura. ‘Roedd Sensei Kawasoe (8fed Dan a Prif Hyfforddwr JKA Afroeurasia), a’r uwch hyfforddwyr yn y Ff.T.K.C. yn edrych arno fel cyfaill, arloeswr a’r grym y tu ôl y Ffederasiwn. Mae ei etifeddiaeth yn dal yn fyw yn y bobl ifanc y Ff.T.K.C. Nhw yw dyfodol Karate traddodiadol yng Nghymru.

Ystyriwn y bencampwriaeth heddiw fel uchafbwynt yn ein calendr Karate. Gallwn wobrwyo ein pobl ifanc am eu hymdrechion. Cynnigwn hwn i gyd yn rhad ac am ddim yn ffyddiog y bydd pob un o’r cystadlaethwyr yn ennillwyr mewn profiad. Mae llawer o bethau wedi bod yn mynd ymlaen tu ôl i’r llenni er mwyn sicrhau llwyddiant ein diwrnod heddiw. Carwn ddiolch i bawb oedd yn gyfrifol.

Mwynhewch eich diwrnod.

OSS

Alun Mowll
Cadeirydd