Nefyn

Clwb Karate Nefyn – Pen Llyn.

Ym mhle ? :Y Ganolfan Nefyn. (Map)

Pa bryd ?: Nosweithiau Mawrth a Iau 6:15pm. – 9:00pm

Costau: Talu wrth ymarfer, dim costau cudd.

Hanes: Clwb bach ond cyfeillgar  sy’n cel ei redeg gan Gary Parsons, hyfforddwr profiadol tros ben. Lle arbennig o dda i ddechrau eich siwrne i gael y “Gwregus Du” gwerthfawr.

Cyswllt: Ffoniwch Gary ar: 01758 613724 neu dewch i’n gweld yn “Y Ganolfan Nefyn”.