Sensei Kawasoe

kawasoe

Cafodd Sensei Masao Kawasoe ei eni yn 1945, Dyn busnes oedd ei dad ac mae ganddo ddau frawd. Ar hyn o bryd mae ei fam yn byw yn Kyushu yn ne Siapan. Mae Sensei Kawasoe wedi byw yn Llundain er tros ugain mlynedd. Dechreuodd astudio judo yn 15 oed ac yna gwelodd arddangosfa karate. Yr oedd wedi gwirioni cymaint aeth i chwilio am dojo iddo gael dysgu. Un o’i athrawon cyntaf oedd yr enwog Sensei Tsuyama, a oedd hefyd fel Kawasoe yn dod o ddinas Saga. Cafodd ei hyfforddi gan Tsuyama trwy gydol ei yrfa yn yr ysgol uwchradd a hefyd wedyn tra yr oedd ym mhrifysgol Takushoku. Yr oedd hyn yn golygu ymarfer karate 3 awr y dydd,6 diwrnod yr wythnos am bedair mlynedd. Yn ystod yr amser yma cafodd ei ddarganfod gan y J.K.A. a cafodd wahoddiad i gymeryd y cwrs llawn amser i fod yn hyfforddwr karate. Cafodd ei ddysgu yma gan Nakayama Sensei am dair mlynedd.

Ar ol graddio fel hyfforddwr karate rhyngwladol dywedodd Nakayama am ei ddawn:
“Trwy feistrioli’r symudiadau sylfaenol mor dda,mae wedi cyrraedd safon uchel na all pawb ei gyrraedd. Mae ei dechneg yn ysbrydoli pawb i ymdrechu gyrraedd nodweddion uchaf Shotokan”
Canmoliaeth uchel gan arweiniwr y JKA.

Cafodd amser byr yn dysgu yn Taiwan a Madagascar cyn dod i Brydain yn 1974. Mae ei ymrwymiad i draddodiad, safonau a chwrteisi yn enwog drwy’r Byd. Nid pawb all gyflawni’r disgwyliadau y mae yn ei roi arno ei hun. Mae ganddo ddisgyblion byd-eang sydd wedi astudio ei ffyrdd ac yn datblygu ac yn hyfforddi karate traddodiadol ardderchog.

Boed i hyn barhau, ac yn ei eiriau ef ei hun:

“Yr wyf yn ffodus fod gennyf Karate o safon, ond yn well na hyn yr wyf yn ffodus fod gennyf ddisgyblion da all gario hwn ymlaen. Fy nymuniad pennaf yw gadael rhywbeth o werth ar fy ol, yna bydd fy mywyd yn gyflawn.”